Kontaktné zóny – postrach mnohých agiliťákov

Či ste v agility krátko, alebo niekoľko rokov, určite viete, z vlastnej skúsenosti alebo prostredníctvom iných psovodov, že kontaktné zóny sú naozaj veľkým strašiakom. Pravidelne sa stretávame s faktom, že mnoho psov na Slovensku nemá zóny dobre dotiahnuté a posilnené, poprípade nemá žiadne. Táto situácia je mnohokrát pre psovodov tak psychicky náročná a stresujúca, že na parkúre narobia viac chýb, ako len odskočenú zónu. Ako parkúr plynie a blíži sa zónová prekážka, napr. kladina, zrýchľuje sa nám dych, tep a tlak v hrudi stúpa. Negatívny a ochromujúci stres v konečnom dôsledku prenášame na psov a katastrofa je na svete. Ak k tomu pridáme ešte jednu premennú a to, že sa jedná o dôležité preteky - kvalifikačné preteky do reprezentácie, majstrovstvá SR, European Open alebo Majstrovstvá sveta FCI, stres je taký silný, že nás úplne ovládne a väčšinou aj premôže.

Úvodom, pre menej skúsených a začínajúcich psovodov, ktorým je článok venovaný, je dobré zadefinovať terminológiu spôsobu prekonania a zvládnutia kontaktnej zóny a ich rozdelenie do dvoch majoritných skupín.


ZASTAVOVANÉ ZÓNY

Zastavované zóny boli dlhé roky obľúbenou alternatívou správneho prekonávania kontaktných prekážok. Názov tejto skupiny nám napovedá, že sa jedná o správne prekonanie kontaktnej prekážky zastavením na zostupnej časti kontaktnej zóny. Odhadom až 95% psov na Slovensku má, alebo sa snaží mať, zastavované zóny. Spôsob, do akej pozície pes zastavuje na konci kontaktnej prekážky určuje názov (v agility terminológií sú používané anglické názvy) a z neho odvodená skratka. Typy zastavovaných kontaktných zón sú nasledovné:

2on2off

Tento spôsob prekonania kontaktnej zóny je jednoznačne aktuálne najvyužívanejším, najmä pri prekonávaní kladiny a niekedy aj šikmej steny/áčka. Cieľom psa je prekonať kontaktnú prekážku v plnej rýchlosti tak, aby vo finálnej pozícií na konci prekážky mal dve labky na zemi a dve labky na zóne.

Ukážka zastavovaných zón 2on2off

ZBIEHANÉ ZÓNY

Zbiehané zóny sa vo svetovom agility tešia obrovskej obľube a je len otázkou času, kedy na Slovensku budeme mať väčší podiel tímov so zbiehanými zónami, než so zastavovanými. Cieľom psa je v plnej rýchlosti a bez zastavenia či akéhokoľvek zaváhania, prešľapnúť kontaktnú zónu a pokračovať ďalej, pričom je vhodné mať zvládnuté a napovelované zbiehané zóny vpred, a samozrejme krátené zbiehané zóny doprava a doľava. Výhodou napovelovania zbiehavých zón je schopnosť psa predvídať na začiatku kontaktnej prekážky následnosť parkúru, a teda kam bude parkúr pokračovať.

Ukážka zbiehavých zón


DUÁLNE ZÓNY

Tento typ kontaktných zón je kombináciou oboch typov. Cieľom duálnych zón je naučiť psa schopnosť rozoznávať na základe povelu na kontaktnú prekážku, či má na zóne zastať, alebo zónu prebehnúť v plnej rýchlosti. Ako názov predpovedá, ide o zlúčenie oboch skupín do jednej, pričom sa nejedná o typ prekonania zóny ako takej, ale o schopnosť psa naučiť sa prekonať zónu na tej istej kontaktnej prekážke dvomi diametrálne odlišnými spôsobmi, ako keby sa jednalo o dve úplne iné prekážky. Duálne zóny sú obrovskou výzvou pre psovodov a trénerov, ktorí sa touto riskantnou cestou chcú vybrať.

Ukážka duálnych zón


ZASTAVOVANÉ ALEBO ZBIEHANÉ? – MÁM V TOM CHAOS....

Túto otázku si v poslednej dobe kladú najmä majitelia šteniatok, ktorí sú skúsení psovodi a zvažujú všetky pozitíva a negatíva oboch (alebo dokonca troch) alternatív. Poďme si prejsť všetky klady a zápory hlavných dvoch skupín:

Zastavované zóny:

 1. Nižšie riziko diskvalifikácie v prípade, že po kontaktnej prekážke je postavená akákoľvek iná prekážka v priamej línií a v rizikovej vzdialenosti, pričom nie je v poradí,
 2. pomalší psovodi s rýchlejšími psami majú istotu, že ich pes na konci počká a sami sa môžu presunúť do požadovanej pozície, z ktorej psa zo zóny uvoľnia,
 3. sú relatívne jednoducho a rýchlo naučiteľné, a preto im v tréningu „netreba“ venovať veľké množstvo času a úsilia,
 4. prekonanie trvá obvykle dlhší čas (3 a viac sekúnd).

Zbiehané zóny:

 1. Vyššie riziko diskvalifikácií v prípade, že po kontaktnej prekážke je postavená akákoľvek iná prekážka v priamej línií a v rizikovej vzdialenosti, pričom nie je v poradí,
 2. pomalší psovodi s rýchlejšími psami môžu mať problém byť v správnom čase na správnom mieste, pričom tento problém je možné ošetriť napovelovaním psa povelom vpred, stranovými povelmi a povelom „okolo“,
 3. prekonanie trvá veľmi krátky čas (napr. psy svetového agility v kategórií large prekonávajú kladinu za cca 1,4 sekundy),
 4. sú veľmi náročné na tréning, vyžadujú investovať množstvo času a energie, nakoľko sa jedná o „mravčiu“ prácu,
 5. psychicky veľmi vyčerpávajúce, je nutné pripraviť sa na frustráciu psovoda i psa, slzy, ale ,samozrejme, aj radosť z úspechu,
 6. zbiehané zóny vyhrávajú preteky (za predpokladu čistého behu), nakoľko ušetria 3-4sekundy celkového času.

Pred tým ako sa rozhodnete vybrať si spôsob aké zóny chcete je vhodné zodpovedať si nasledujúce otázky:

 1. Mám dostatok času a energie trénovať?
 2. Som trpezlivý/á?
 3. Som fyzicky zdatný/á?
 4. Mám záujem robiť agility vrcholovo?
 5. Má mi kto pomôcť s tréningom alebo to bude individuálna práca?
 6. Mám prístup na kynologické cvičisko kde sú kontaktné prekážky spĺňajúce pravidlá FCI k dispozícií? (Mám kontaktné prekážky doma?)
 7. Ak nemám možnosť prístupu ku kontaktným prekážkam, som ochotný/á investovať finančné prostriedky do prenájmu priestorov s prekážkami?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali ÁNO, zbiehané zóny sú pre Vás to pravé. Samozrejme, treba brať do úvahy aj fakt, že každý pes aj psovod je individuálny a preto treba vziať do úvahy plno ďalších aspektov. Pri tomto rozhodnutí sa treba taktiež poradiť so svojím trénerom, ktorému naplno dôverujete.


Časté chyby, ktorých sa v tréningu ľudia dopúšťajú:

 1. príliš rýchle zvyšovanie kritérií v tréningu,
 2. trénovanie zón bez jasnej vízie, ako budú zóny vo finálnom stave vyzerať,
 3. zoznamovanie psa s celými kontaktnými prekážkami skôr, než má zvládnuté zóny ako také,
 4. príliš rýchle odbúravanie rôznych pomôcok (oblúky, targety, odmeňovače, elektronické targety, bránky....)

Záverom treba dodať, že článok nie je reklamou pre zbiehané zóny, ale pomocou a vodítkom k tomu, aby si každý našiel spôsob, ktorý je pre neho vyhovujúci. Veríme, že po prečítaní máte lepšiu predstavu o tom, čo v budúcnosti chcete, a že si budete užívať dokonale natrénované zóny.